Privacy verklaring

Voor een goede coaching is het noodzakelijk dat Op pad naast Ilse, Systemisch coach, Energetisch therapeut & Wandelcoach, ik als coach/therapeut, uw persoonsgegevens en gegevens over uw coaching traject bijhoudt. Dit wel onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig om ga met uw gegevens;
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.  

Onderstaande gegevens verwerk ik van u, omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u gegevens zelf aan ons verwerkt.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Telefoonnummer, email adres
  • Bankrekeningnummer, kosten van de coaching
  • Data coaching
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, bij het intake gesprek en/ of verdere coaching gesprekken.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op pad naast Ilse, Systemisch coach, Energetisch therapeut & Wandelcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer voor de schriftelijke gegevens van de intake en sessies maximaal 1 jaar na de afronding van het coaching traject. Dit is voor het geval dat de klant nog eens terugkomt voor een sessie. Na 1 jaar worden deze gegevens vernietigd.